Warsztat Architektura Heksagonalna

Warsztat Architektura Heksagonalna

Warsztat poświęcony jest architekturze heksagonalnej. Jednej z alternatywnych architektur aplikacji, która jest pomocna w rozwiązywaniu wielu problemów występujących w dużych i skomplikowanych aplikacjach.

Co znajdziesz w warsztacie?

Warsztat zawiera:

  • szczegółowe omówienie architektury heksagonalnej (szczegółowe omówienie elementów architektury, kiedy stosować tę architekturę, jakie problemy wiążą się z tą architekturą)
  • omówienie separacji komponentów jako podstawowego założenia architektury heksagonalnej
  • omówienie portów i adapterów jako integralnego elementu architektury heksagonalnej
  • omówienie pakietowania charakterystycznego dla tej architektury
  • kodowanie przykładowej aplikacji w architekturze heksagonalnej
  • testowanie jednostkowe w architekturze heksagonalnej
  • testy komponentowe z wykorzystaniem fejkowych adapterów i mocków
  • dostosowanie konfiguracji, aplikacji do korzystanie z profili springowych
  • uruchamianie aplikacji w trybie inmemory (alternatywne adaptery)

Warsztat trwa ponad 2 godz.

Kurs dostępny jest tylko w pakiecie z innymi kursami

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Polityka Prywatności | Regulamin

Copyright © 2021 Mateusz Dąbrowski MDBDATA